Walne Zebranie członków Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska

Walne Zebranie członków Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska. Gratulujemy nowym władzom Klubu na kandecję 2018-2022.

Prezesem został Eugeniusz Adamów
Wiceprezesem – Artur Szarycz
Wiceprezesem – Piotr Masłowski
Wiceprezesem ds. organizacji – Emil Gawęda

Sekretarz – Marceli Lichacy
Skarbnik – Agnieszka Marynka
Członkowie zarządu: Krzysztof Sawosz, Jolanta Weber, Monika Glinka, Wiesław Moskwa, Tomasz Mielczarek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Ilona Witkowska
Zastępca – Bartosz Sajko
Sekretarz – Piotr Lichański

Trenerzy: Artur Szarycz, Marcin Adamów, Piotr Chatlas